Kiếm Tiên Thuần Dương 剑仙纯阳

Kiếm Tiên Thuần Dương 剑仙纯阳

Thế gian có tu giả, lấy tiên làm tên, khuy Thiên cơ, loạn số trời, lấy lòng người giả thiên tâm, ngón tay nghịch vì là tà.

Lấy ma làm tên, nghịch thiên đạo, hủy nhân luân, lấy dục vọng của mình diệt thương sinh, tự ác thành ma.

Lấy Phật làm tên, mê hoặc thương thiên, mê chúng sinh, lấy ngụy thiện trộm công đức, ma tâm ẩn sâu.

Lấy quỷ làm tên, trốn số trời, nghịch âm dương, lấy tử khí sinh ra cơ, tịch diệt luân hồi.

Ta có một chiêu kiếm, ý chí vì là mũi nhọn, dũng cảm quyết đoán vì là phong, chính khí vì là thân, thiện niệm vì là chuôi, nắm lấy, có thể chỉnh Tiên Phật tên, hàng phục ma quỷ chi tâm, chém chết yêu tà thân!
Chương mới nhất của truyện

Kiếm Tiên Thuần Dương 剑仙纯阳

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 7
1
Trang 1 / 7
1
Chuyển nhanh đến trang
Truyện cùng thể loại