Mạo bài thiết kế sư 冒牌设计师

Mạo bài thiết kế sư 冒牌设计师

Tác giả: Ngô Ái Dương
Thể loại: Khoa huyễn
Tình trạng: FULL
Sean cái này không có bao nhiêu năng lực kẻ xuyên việt nương tựa theo trí tuệ của mình đem ma pháp cùng hiện đại bộ phận khoa học kỹ thuật đem kết hợp sáng chế lần lượt "Kỳ tích" . Người khác là dựa vào lên ma pháp lực trở thành ma pháp nhà thiết kế, mà Sean thì là dựa vào chính mình lần lượt "Phát minh sáng tạo" cũng đã trở thành một gã vạn người chú mục chính là ma pháp nhà thiết kế. Đương nhiên, hắn, là giả đấy. Không có thần, nhu nhược mã, không phải Vương Bá, không phải vô tình, rất có yêu.
Chương mới nhất của truyện

Mạo bài thiết kế sư 冒牌设计师

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 6
1
Trang 1 / 6
1
Chuyển nhanh đến trang
Truyện cùng thể loại