Tịch Diệt Thiên Kiêu

Tịch Diệt Thiên Kiêu

Thể loại: Khoa huyễn
Tình trạng: FULL
Danh môn cao giáo, sinh hoạt tại bần vây tuyến hạ đích siêu cấp bần vây sinh, ở thấy giết người sự kiện khi, âm kém dương sai được đến một cái kỳ dị đích dịch thái kim chúc cầu, ở này cổ võ học cùng tân võ học tranh huy đích tinh tế thời đại, đi ra một cái thuộc loại chính mình đích truyền kỳ con đường của.
Đây là nhiệt huyết, hữu tình, tình yêu, anh hùng, thiên tài lẫn nhau huy ánh biên chức đích sáng lạn thời đại.
Điểm đi vào, ngươi sẽ yêu thượng này thiên truyền kỳ chi chương
Chương mới nhất của truyện

Tịch Diệt Thiên Kiêu

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 13
1
Trang 1 / 13
1
Chuyển nhanh đến trang
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại