Lăng Thiên Chiến Tôn - 凌天战尊

Lăng Thiên Chiến Tôn - 凌天战尊

Thể loại: Huyền Huyễn
Tình trạng: Còn tiếp
Địa Cầu mạnh nhất Binh Vương hồn xuyên dị thế, dung Luân Hồi Võ Đế ký ức, tu 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến uy không thể địch!

Sẽ luyện dược, có thể luyện khí, hiểu Minh văn. . .

Sinh hoạt chức nghiệp, toàn năng mới là Vương Đạo!
Chương mới nhất của truyện

Lăng Thiên Chiến Tôn - 凌天战尊

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 29
1
Trang 1 / 29
1
Chuyển nhanh đến trang
Truyện cùng tác giả
Truyện cùng thể loại