Dị Thế Vô Miện Tà Hoàng - 异世无冕邪皇

Dị Thế Vô Miện Tà Hoàng - 异世无冕邪皇

Thể loại: Huyền Huyễn
Tình trạng: FULL
Nghe, thiên địa vạn vật, bắt nguồn từ hồng nguyên. . . Một đời thiên kiêu, Vô Miện Tà Hoàng đến Hồng Nguyên Thiên Địa chí bảo xuyên qua dị thế, xuất thân hèn mọn, gặp tận mắt lạnh, nhưng không để trong lòng. Người mang tuyệt thế bảo điển, tu đến vô thượng thần công, giấu ở đại thị, làm thiên hạ với cổ tay. Cái gọi là: tùy ý hồng trần từ từ, thiên đạo mịt mờ. Ta tự trời cao vượt sóng, cầm kiếm đạp ca. Người thuận ta sinh, nghịch ta thì chết là nguyên tắc của ta. Mang chúng mỹ quyến, du lịch thiên hạ là tâm nguyện của ta. Ta chính là Tà Hoàng, thiên địa không miện!
Chương mới nhất của truyện

Dị Thế Vô Miện Tà Hoàng - 异世无冕邪皇

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 17
1
Trang 1 / 17
1
Chuyển nhanh đến trang
Truyện cùng thể loại