Tinh Hạch Đấu Thiên - 星核斗天

Tinh Hạch Đấu Thiên - 星核斗天

Thể loại: Huyền Huyễn
Tình trạng: Còn tiếp
"Cái gì , ngươi nói Đạo Đức Kinh vô dụng ."

"Ta cho ngươi biết , dùng cái gì đó theo ta trao đổi cũng không đổi ." Tần Thiên nói như vậy , hắn phát hiện Đạo Đức Kinh không ở chỉ là một quyển sách cổ văn đơn giản như vậy

...

Địa Cầu thanh niên Tần Thiên đi tới Tinh hạch thế giới , thức tỉnh Nguyên hạch , hắn phát hiện mọi người đều là một Nguyên hạch , mà chính hắn lại thân phụ hai cái Nguyên hạch ...

Đoán kinh cốt , Cửu tinh viên , Chân hạch động , Thần trùng thiên .
Chương mới nhất của truyện

Tinh Hạch Đấu Thiên - 星核斗天

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 16
1
Trang 1 / 16
1
Chuyển nhanh đến trang
Truyện cùng thể loại